Wniosek w sprawie ronda w Woli Wiśniowej

Wniosek w sprawie ronda w Woli Wiśniowej

W nawiązaniu do zebrania wiejskiego w Woli Wiśniowej, o którym pisałem tutaj, po konsultacji z Panem Sołtysem Andrzejem Bombą oraz analizą wcześniejszych wniosków, ponowiłem wnioski z prośbą o budowę ronda, a nie skrzyżowania, na przecięciu drogi powiatowej k. Ewiny z planowaną obwodnicy. Wnioski zostały przekazane na do Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Włoszczowa.

Pozwolę sobie przytoczyć treść pisma. W związku z budową obwodnicy dla Włoszczowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 / Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/ w systemie zaprojektuj i wybuduj, dołączam się do wielu osób, zakłopotanych brakiem ronda w miejscu, gdzie obwodnica planowo przecina Drogę powiatową DP00227T. Ponawiam zatem prośbę o interwencję w sprawie wykonania takiego ronda w miejscu skrzyżowania z DP 0227T (koło Woli Wiśniowej oraz Ewiny).

W tej sprawie kierowane były w ubiegłym roku pisma z podpisami 27 sołtysów sołectw (20.02.2017 do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, 31.03.2017 do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, 24.02.2017 r. do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Powiatowych). Sołtysi podpisanych na wniosku miejscowości z których wynika, zgodnie twierdzą, że wybudowanie w tym miejscu planowanego skrzyżowania, z drogą podporządkowaną spowoduje ogromne utrudnienia oraz zwiększenie czasu przejazdu (spowolnienie ruchu). Bliskie położenie przejazdu kolejowego i długi czas oczekiwania kierowców na tym przejeździe, już w tym momencie (co dowodzi zdjęcie) powoduje kolejki sięgające niejednokrotnie za miejsce planowanej obwodnicy.

W ciągu ostatnich kilku lat wykonano na odcinkach dróg powiatowych w tamtym terenie kilka znaczących inwestycji (budowa, przebudowa, remonty), które spowodowały zwiększenie ruchu na przedmiotowej drodze powiatowej.

W związku z zaangażowaniem się tak licznej społeczności oraz mając na uwadze wizję utrudnień po zastosowaniu skrzyżowania proszę o rozsądek i uwzględnienie racjonalnej argumentacji, płynącej z tego jak również wcześniejszych pism w tej sprawie oraz o niezwłoczne działanie w kierunku zmiany założeń obwodnicy, na w.w. odcinku i budowy ronda.

Na koniec pragnę się odnieść do uzyskanych odpowiedzi, które negatywnie oceniają prośbę budowy ronda. Pragnę zwrócić uwagę, że na terenie całego kraju i województwa, na drogach wojewódzkich funkcjonują rozwiązania rondowe i spełniają swoją rolę, a budowana droga kategorii wyższej nie powinna stwarzać utrudnień dla kierujących poruszających się drogą niższego rzędu, na drodze bowiem wszyscy jesteśmy kierującymi.

Do wniosku dołączyłem:

  • Kopie wniosku z dnia 20.02.2017 roku, kierowaną do Pana Starosty Powiatu Włoszczowskiego z 27 podpisami sołectw, przez Pana Radnego Stefana Lesiaka,
  • Kopie wniosku z dnia 21.02.2017 roku, kierowaną do Pana Starosty Powiatu Włoszczowskiego, przez Wójta Gminy Radków, Pana Stanisława Hereja,
  • Kopie wniosku z dnia 24.02.2017 roku, kierowaną do Pana Damiana Urbanowskiego ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przez Starostę Powiatu Włoszczowskiego Pana Jerzego Suligę.
  • Kopie wniosku z dnia 31.03.2017 roku, kierowaną do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, przez Radnego Pana Stefana Lesiaka.

19 września złożyłem dodatkowo wniosek z uwag płynących z zebrania wiejskiego w Nieznanowicach. W trosce o bezpieczeństwo na drodze gminnej w kierunku Woli Wiśniowej oraz drogi wzdłuż bloków, wspólnoty mieszkaniowej ponownie wnioskowałem o montaż progów zwalniających. Montaż progów przyczyni się do zmniejszenia prędkości samochodów poruszających się przez Nieznanowice, a tym samym poprawi bezpieczeństwo. To właśnie aspekt zapewnienie bezpieczeństwa jest kluczowy przed staraniem się o poszerzenie i drugą nakładkę asfaltu na drodze w kierunku Woli Wiśniowej – prośba o to remont tego odcinka była kolejnym przedmiotem mojego wniosku.

Z uwagi na kruszący się asfalt proszę również o bieżącą naprawdę krawędzi jezdni przy posesji Nieznanowice 33, jak również usunięcie dziury na drodze naprzeciw cmentarza parafialnego w Koniecznie.

Wnioski kierowałem zarówno do Gminy Włoszczowa, Powiatu Włoszczowskiego, Zarządu Dróg Powiatowych czy Wojewódzkich. W sprawę zaangażował się również Pan Stefan Lesiak, który od kilku lat kierował pisma do urzędów, w tej sprawie. Pełną dokumentację działań mających na celu budowę ronda na w.w. drodze, wraz z odpowiedziami na pisma znajdziecie poniżej:

Mam nadzieję, że kiedy powstanie obwodnica i zacznie się ruch na tym odcinku, nie będę musiał powiedzieć: „A nie mówiłem”. Jeżeli potrzebujesz wsparcia radnego, w tej czy innej sprawie zapraszam do kontaktu 514 350 310 Razem możemy więcej …

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *