O mnie

Nazywam się Michał Szafrański mieszkam w Nieznanowicach i od 2014 mam przyjemność reprezentować mieszkańców Nieznanowic, Rząbca, Wymysłowa, Wola Wiśniowa (od 2018 roku) – jako Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie. Od 2015 roku jestem również sołtysem Sołectwa Nieznanowice. Ocenę mojego zaangażowania w pracę na rzecz mieszkańców pozostawiam samym mieszkańcom, ja jednak każdego dnia staram się wspierać ich i stale występuje w ich imieniu. Staram się interweniować i reagować na problemy mieszkańców nie tylko na poziomie Urzędu Gminy, ale i Starostwa Powiatowego, czy wojewódzkich organów samorządowych (Urzędu Wojewódzkiego, czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego). Moją aktywność może śledzić na stronie do regularnego śledzenia Cię zachęcam. Publikuje tam materiały bezpośrednio związane z moją samorządową aktywnością. Może znajdziesz na niej Twoją sprawę.

Moją aktywność w samorządzie można również zmierzyć w liczbach :

138

udokumentowane Wnioski i Interpelacje, kierowane do urzędów i instytucji różnych szczebli.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia aktywnego radnego zapraszam Cię do kontaktu.

Radny Michał Szafrański

514 350 310