O mnie

radny-michal-szafranski-150Nazywam się Michał Szafrański i mam 33 lata. Od dziecka mieszkam w Nieznanowicach. Mimo, że jestem osobą niepełnosprawną, staram się być aktywny w wielu dziedzinach, ale na potrzeby strony michalszafranski.eu skupie się na działalności samorządowej.

Zanim jednak o moim sołtysowaniu i działalności radnego nadmienię tylko, że prowadzę działalność gospodarczą emesz.pl Michał Szafrański, w ramach której świadczę usługi informatyczne, marketingowe i księgowe. Jestem niepełnosprawnym lekkoatletą, wielokrotnym medalistą Mistrzostwo Polski, uczestnikiem Międzynarodowych Imprez w kraju i za granicą, członkiem kadry narodowej osób niepełnosprawnych w lekkoatletyce. Jestem również Prezesem Stowarzyszenia Sprawniejsi.pl, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych w regionie i Województwie Świętokrzyskim.

W 2014, dzięki głosom mieszkańców otrzymałem mandat radnego i rozpocząłem działalność w Radzie Miejskiej we Włoszczowie. W sposób szczególny reprezentuje w niej mieszkańców sołectw: Nieznanowice, Rząbiec i Wymysłów (wraz z Michałowem).

Początek 2015 roku to kolejne wyzwanie. Mieszkańcy sołectwa Nieznanowice, wybrali mnie na sołtysa mojej miejscowości.

Nic nie obiecując staram się angażować w pomoc mieszkańcom Gminy Włoszczowa. Ciesz się, że udało się przekonać władze do realizacji inwestycji infrastrukturalnych t.j. drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, czy świetlica. To bardzo ważne projekty, które poprawiły jakość życia na terenach wiejskich. Istotny jest również dla mnie aspekt aktywności mieszkańców. Skala aktywności mieszkańców na rzecz wspólnego dobra na terenie miejscowości, które bezpośrednio reprezentuje napawa mnie dumą. Cieszę się, że udało się wzbudzić w myślach, umysłach i czynach przekonanie, że budujemy coś nie dla Ciebie czy dla mnie, ale dla nas.

W 2015 roku, za swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zostałem nominowany w Ogólnopolskim konkursie Człowiek Bez Barier 2015

czlowiek-bez-barier

Od kilku lat prowadzę stronę internetową mojego sołectwa nieznanowice.pl. W 2016 strona sołectwa została wybrana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów najlepszą wiejską stroną internetową w województwie świętokrzyskim.

najlepsza-wiejska-strona-internetowa

Końcówka 2016 roku to niespodziewana, ale bardzo miła wygrana w Plebiscycie gazety Echo dnia na najskuteczniejszego radnego Rady Miejskiej we Włoszczowie, a kilka dni później odebrałem Tytuł Latarnika 2016, przyznawany przez Fundacje Jesteśmy blisko i firmę ZPUE Koronea, za swoją działalność społeczną w regionie.

latarnik2016

Rok 2017 to kolejne projekty i działalność na rzecz mieszkańców. W grudniu, jako jedyny przedstawiciel województwa świętokrzyskiego, brałem udział w 4 Parlamencie Osób Niepełnosprawnych w Brukseli. Wspólnie z przedstawicielami krajów członkowskich dyskutowaliśmy na temat sytucji osób niepełnosprawnych w Europie, w aspekcie dostępności infrastrukturalnej, prawnej i społecznej.

dav

Za propagowanie sportu i aktywności osób niepełnosprawnych zostałem nagrodzony również przez Starostę Włoszczowskiego – Pana Jerzego Suligę.

nagroda-starosty-wloszczowskiego

Dodam tylko jeszcze, że interesuje się przedsiębiorczością i II wojną światową. Lubię podejmować nowe wyzwania i nie lubię narzekania …

Moją dotychczasową działalność samorządową można śledzić własnie na stronie www.michalszafranski.eu. Moja aktywność to również liczby:

63

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ …

===============Zapraszam do kontaktu =================

Michał Szafrański

kontakt@michalszafranski.eu .:. 514 350 310

=================================================


Komentowanie wyłączone.