Dofinansowanie do wymiany pieców

Dofinansowanie do wymiany pieców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Bliższych informacji można zaczerpnąć pod numerem telefonu 41 36 61 512. Poniżej znajdziesz Regulamin Programu, który znajdziesz na również na stronie WFOŚiGW www.wfos.com.pl

Pełny tekst ogłoszenia o naborze, celach i warunkach uzyskania dotacji i dofinansowania najdziesz na:

www.wfos.com.pl/images/dzialalnosc_funduszu/aktualnosci/2018/czyste%20powietrze/ogloszenie_o_naborze.pdf

Dziś napiszę o tym kto może otrzymać dofinansowanie i terminach w jakich można składać wnioski.

Beneficjentami są osoby fizyczne:

  1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
  2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Kielcach, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

Na portalu znajdziesz dodatkowe informacje na temat programu. Szczególnie pomocna może okazać się zakładka Baza wiedzy (meny po lewej strony strony), w którym znajdują się m.in informacje na temat: jak zarejestrować konto, jak wypełnić formularz, jak wnioskować itp.

Jak dowiedziałem się w urzędzie w pierwszym kroku należy zarejestrować konto za pośrednictwem strony https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/register_of, po której to rejestracji otrzymamy dane dostępowe do konta, aby można było kontynuować wypełnianie wniosku. Mając w ręku wersje poglądową formularza mogę powiedzieć, że aby wypełnić wniosek będą potrzebne: podstawowe dane teleadresowe (w tym PESEL, NIP (jeśli się posiada), numer rachunku bankowego, adres budynku w którym chcemy dokonać inwestycji, okres od-do planowanej inwestycji, audyt energetyczny budynku, informacje związane z rodzajem ocieplenia budynku (sprzed i po), rodzaju montowanej instalacji energooszczędnej, informacja o dochodach itp.

Dla pełnego obrazu warunków, jakie muszą spełniać osoby i do jakich wysokości mogą otrzymać dofinansowania prezentuje poniższa tabela. Jest ona jednak aktualna na dzień 17 listopada 2018, dlatego sugeruje regularnie sprawdzanie warunków na stronie programu, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.

Przykład:

Gospodarstwo domowe osiąga łączny przychód w wysokości 4 000 zł, dom zamieszkuje 3 osoby, co oznacza że średni dochód na członka gospodarstwa domowego to 1 333,33 zł. Kwota ta uprawnia do dotacji w wysokości 50%.

Zakładamy, że wartość całej instalacji wynosi 10 000 zł. W taki założeniach wspomniane gospodarstwo otrzyma 5 000 zł.

UWAGA: Najmniejsza wartość projektu, który może zostać dofinansowany to 7000 zł

W razie pytań powtórzę numer Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 41 36 61 512

UWAGA: Tak jak każde formy wsparcia mogą ulegać modyfikacjom w czasie, dlatego zawsze warto pytać u źródła, czyli w tym przypadku Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach czy w Gminie Włoszczowa, jakie są aktualnie obowiązujące warunku otrzymania wsparcia.

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *