Wniosek do Urzędu Gminy z 11 września 2023

Wniosek do Urzędu Gminy z 11 września 2023

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców przy okazji letnich spotkań na imprezach plenerowych prezentuje listę spraw, ważnych dla mieszkańców w kontekście poprawy bezpieczeństwa i jakości życia. Materiał obszerny, ale pewnie nie zawierający wszystkich tematów.

NIEZNANOWICE

W związku ze zgromadzonymi zgodami na oddanie części działek, przez właścicieli przyległych do drogi Wola Wiśniowa-Nieznanowice działek, proszę o podjęcie działań zmierzających do podziału geodezyjnego i poszerzenia pasa drogowe oraz finalnie poszerzenie drogi. Mam świadomość, że nie na całym odcinku drogi podpisano zgody, jednak z moich informacji wynika, że na odcinku od Nieznanowic do pewnego odcinka w kierunku Woli, zgody zostały podpisane niemalże wszystkie (po kolei).

Dlatego proszę o podjęcie działań zmierzających do poszerzenia drogi na możliwym wykonania odcinku, aby jak najszybciej zrealizować budowę drogi, wraz z chodnikiem i oświetleniem. Wąski odcinek drogi (jak pisałem w poprzednich wnioskach) wymaga poszerzenie. Dodatkowo brak oświetlenia stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla przemieszczających się tą drogą osób, w tym dzieci i osób starszych. Na odcinku drogi łączącej Nieznanowice i Wolę Wiśniowa powstaje lub już powstało kilkanaście dla domów jednorodzinnych – dlatego właśnie poszerzenie drogi jest tak kluczowe. O konieczności poszerzenia drogi pisałem już we wcześniejszych wnioskach 21 listopada 2022 r, 24 listopada 2021 r, 17 września 2020 r, 23 kwietnia 2020 r, 1 kwietnia 2019 r, 22 października 2018 r. 24 października 2017 r.

Proszę również o naprawę nawierzchni na wysokości posesji 25c i posesji 25d w Nieznanowicach (w.w. wąska droga do Woli Wiśniowej). Podczas nawet małych opadów deszczów w tym miejscu gromadzą się duże kałuże, widoczne na zdjęciu i woda zalewa pobocza (zgodnie z ustaleniami podczas wizji na miejscu dostarczę do Urzędu kolejne zdjęcia dokumentujące sytuację podczas opadów). Po każdym deszczu tworzy się przy krawędzi drogi ogromna kałuża, która nie tylko utrudnia życie mieszkańcom (bez chodnika), ale również stwarza zagrożenia dla kierowców, ponieważ odcinek staje się bardzo śliski.

Zwracam się z prośbą o naprawę zniszczonych znaków drogowych na terenie sołectwa Nieznanowice. Na zdjęciach wskazane są tylko kilka z nich. Więcej wskaże w momencie ich naprawiania. Naprawa dotyczy, prostowania/wymiany rur, przekręcania, ustawiania itp.

We wniosku z listopada 2021 roku zwróciłem się z prośbą o montaż opasek odblaskowych na drzewach, przy niebezpiecznym zakręcie, na wjedzie do Nieznanowic od strony Konieczna. Chciałbym zapytać czy planuje się ich montaż w najbliższym czasie ? Poprawiły by one bezpieczeństwo na odcinku tym odcinku drogi, przy wjeździe w teren leśny.

Zwracam się z prośbą o częstsze opróżnianie kosza ulicznego przy dawnym młynie w Nieznanowicach. Kosz został zainstalowany i oznakowany jako „Gmina Włoszczowa”. Niestety nie jest on opróżniany zbyt często (nie wiem czy w ogóle), co spowodowało jego przepełnienie i liczne śmieci wokół niego. Kilka dni temu wysprzątałem śmieci (widoczne w około kosza), jednak konieczne jest jego częstsze opróżnianie.

Ponadto proszę o wykoszenie poboczy przy drodze prowadzącej na tzw. Rybaczkę w Nieznanowicach. Wielokrotnie interweniowałem w sprawie odśnieżania, wykaszania, wywozu śmieci na tej drodze. Byłem w tej sprawie w urzędzie i jak udało mi się ustalić ta droga gminna nie była wpisana do specyfikacji dróg do wykaszania. Proszę o jej uwzględnienie w kolejnych zleceniach ma wykaszanie, odśnieżanie itp. oraz o wykoszenie drogi, która wygląda aktualnie tak, jak na powyższym zdjęciu.

Na moją prośbę jeden z mieszkańców Nieznanowic w ramach pracy społecznej w sierpniu 2023 roku wykosił i osłonił Kapliczkę Świętego Floriana w Nieznanowicach. Trawa i chwasty ponownie zarosły. Bardzo proszę o ponowne wykoszenie tego terenu i dostarczenie na w.w. plac drobnego kruszywa, albo żwiru i utwardzenie terenu. Wspólnie z mieszkańcami planujemy również rozłożenie mat z agrowłókniny i zasypanie ich kruszywem, celem ograniczeniem porastania chwastów i zakrzaczeń wokół tego historycznego miejsca w Nieznanowicach. Aplikujemy również (na razie bezskutecznie) o środki zewnętrzne na renowacje kapliczki i całego miejsca, z ławeczkami i alejką włącznie. Bardzo prosimy o wsparcie finansowe w celu zrealizowania tego pomysłu i interwencję póki nie dysponujemy środkami na ten cel. Należy zauważyć, nie daleko jest przystanek autobusowy i dzieci niejednokrotnie muszą wychodzić z autobusu wprost w wysokie pokrzywy.

Mieszkańcy zwrócili się również z prośbą o pielęgnacje drzew wzdłuż alei tzw. kasztanowej w Nieznanowicach (odcinek drogi przy której mieści się dawny młyn, chlewnia i zakłady przemysłowe. Gałęzie spadają w okolicach posesji nr 44A, co stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

RZĄBIEC
 
Zwracam się z prośbą o remont schodów i kostki w około świetlicy w Rząbcu. Aktualnie poruszanie się po schodach jest utrudnione z uwagi na ruszającą się kostkę i obrzeża.
Proszę również o podjęcie działań mających na celu notoryczne zalewanie piwnicy i murów świetlicy. Zgłaszałem to już wielokrotnie. Możliwe, że powodem jest niepoprawne ocieplenie fundamentów, lub uszkodzenie opaski dookoła budynku, co powoduje dostawanie się wody do środka i osłabia mury. W mojej opinii konieczne jest również oprowadzenie wody z rynien poza opaskę. W tym momencie spływa ona bezpośrednio na kostkę. Proszę o weryfikacje źródła tych problemów z odwodnieniem i o interwencję w tym temacie.
W związku z prowadzonymi rozmowami w tym temacie, jeżeli z jakiś względów nie uda się  tego poprawić w ramach bieżących funduszy, zwracam się z prośbą o zabezpieczenie takowych na rok 2024.
Proszę również o podjęcie działań zmierzających do odprowadzenia wody, która gromadzi się w miejscu placu zabaw, który zainstalowany jest na placu przy świetlicy w Rząbcu.
Dodatkowo zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy odprowadzenie wody z rowów w miejscowości Rząbiec, na odcinku dróg gminnych. Zgodzę się, że większość dróg prowadzących przez Rząbiec ma kategorię dróg powiatowych, ale jest przynajmniej jedne problematyczny odcinek drogi gminnej przy której rowy notorycznie się napełniają – nawet przy niedużych opadach.
Kolejną sprawą, na którą zwracają mieszkańcy sołectwa Rząbiec jest brak oświetlenia przy drodze gminnej (przy dawnym pomniku). Przy drodze powstają kolejne nowe domy, a mieszkańcy w latach poprzednich przeznaczyli środki w ramach funduszu sołeckiego na dokumentacje projektową dla oświetlenia ulicznego. Chciałem zapytać kiedy planowana jest budowa oświetlenia na tym odcinku ?
 
WOLA WIŚNIOWA
 
Zwracam się z prośbą o dostarczenie na odcinek drogi na tzw. Zapłociu, grubszego kamienia. Wcześniejsze prośby, które kierowałem do Urzędu Gminy o kamień, były spowodowane prośbami mieszkańców, którzy planują budowę przy tej drodze, która ma zacząć się lada dzień. W związku z tym planuje się ciężki, że będzie tam wjeżdżał ciężki sprzęt. Dodatkowo to droga dojazdowa do pól. W dniu 11 lipca został dostarczony tam drobny kamień, który zostanie prawdopodobnie szybko rozjeżdżony i sytuacja sprzed zasypania kamienia, w połączeniu z opadami deszczu doprowadzi to podobnych ujęć jak sprzed kilku miesięcy.
Naprawa progu zwalniającego w Woli Wiśniowej, na tzw. „obwodnicy Woli”. Jeden z jego elementów niebezpiecznie odchyla się rogiem do góry, stwarzając zagrożenie, najechania na ostrą krawędź przed pokonujące prób pojazdy.
 
Możecie już zapoznać się z odpowiedziami Urzędu Gminy Włoszczowa w sprawie powyższego wniosku :

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Zaciekawił Cię ten materiał ? Polub mój profil na Facebooku, a nie ominie Cię nowa lokalna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *