Sesja Rady Miejskiej z 24-04-2020

Sesja Rady Miejskiej z 24-04-2020

Kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej za nami. Sesja ważna, ponieważ w dobie panującej pandemii podejmowaliśmy uchwały wspierające lokalnych przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli z powodu braku możliwości prowadzenia działalności.

„Włoszczowska Tarczy antykryzysowa” przyjęta

Przedsiębiorstwa, których obroty znacznie spadły, a reprezentują branże objęte restrykcjami mogą liczyć na umorzenie podatku od nieruchomości. Gminnym wsparciem winny się zainteresować firmy z branży:

 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności  podklasie 96.02.Z),
 • związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),
 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568);

Dodatkowym warunkiem skorzystania z umorzenia jest spadek obrotów:

Pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w ust.1 pkt 1 zachodzi w przypadku, gdy przychody z działalności gospodarczej podatnika uległy zmniejszeniu:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik do uchwały, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych z roku 2019; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub;
 • nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik do uchwały, w porównaniu do przychodów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Pozostałe lokalne firmy, które również dostali „wirusowym rykoszetem” i spełnili warunki powyższego spadku obrotu, ale nie znajdują się w grupie objętej przymusowym „postojem”, mogą liczyć na odroczenie podatku. Więcej na www.wloszczowa.pl

Czy będzie kolejne rondo we Włoszczowie ?

Ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa jest decyzja o wsparciu samorządu Województwa Świętokrzyskiego w budowie ronda na przecięciu ulic Głowackiego i Sienkiewicza we Włoszczowie.

Złożyłem również interpretacje, w sprawie remontów cząstkowych dróg gminnych w Nieznanowicach.

Do interpelacji ustosunkowała się Gmina poniższym pismem:

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *