Sesja Rady Miejskiej z 26-06-2020

Sesja Rady Miejskiej z 26-06-2020

Za nami bardzo ważna Sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie. W dniu 26 czerwca 2020 odbyła się bowiem sesja, podczas której głosowaliśmy nad m.in. udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Grzegorza Dziubka. Cała rada miejska doceniając zrealizowane w 2019 roku zadania jednogłośnie wsparła włodarza.

21 Sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie

Gratulując Panu Burmistrzowi wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz podjętych działań na rzecz Gminy, podkreśliłem sprawne pozyskiwane środków zewnętrznych (m.in. rewitalizację miasta (której nie ograniczyła nawet pandemia), czy program instalacji na terenie Gminy odnawialnych źródeł energii). Podczas debaty na temat stanu gminy zwróciłem również uwagę na kontynuowanie wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Na drugim biegunie podkreśliłem problemy nadal nie rozwiązane, albo inaczej wymagające baczniejszej uwadze. Jest to problem wodociągów i skanalizowania Naszej gminy. W tym miejscu zwróciłem się z zapytaniem o to, jak wygląda sytuacja związana z tworzeniem dokumentacji na wodociąg w Rząbcu, Wymysłowie i Nieznanowicach – Prządzowiu (o której to koncepcji piłem tutaj).

W odpowiedzi usłyszałem, że prawdopodobnie w lipcu odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, a wykonanie dokumentacji projektowej dla wodociągu w tym roku nie jest zagrożone 👏.

Biorąc po uwagę otrzymane wsparcie w ramach tzw. Tarczy dla samorządów, przekraczającej 2 miliony złotych, podzielił się z wysoką radą pewnym pomysłem:

Formuła dofinansowania do odnawialnych źródeł energii sprawdziła się w Naszej gminie. Może warto poszukać środków na stworzenie podobnych możliwości dla mieszkańców, chcących zamontować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dofinansowanie (kwestia umowna ilu procent) mogłoby zachęcić mieszkańców do tego typu inwestycji. Szczególnie na terenach o rozproszonej zabudowie, czy daleko od głównej nitki kanalizacji, gdzie nie ma co liczyć, że w najbliższym czasie może powstać kanalizacja.

Sprawy różne

W sprawach różnych poruszyłem sprawę, z którą zgłaszali się do mnie, w ostatnich tygodniach mieszkańcy Woli Wiśniowej. Chodzi o formalności związane z zakładem przetwarzającym odpady, zlokalizowanym na terenie sołectwa Wola Wiśniowa. Mieszkańcy obawiali się o powstanie w ich pobliżu wysypiska śmieci i polecili mi zbadanie sprawy. Jak udało mi się ustalić w urzędzie, wszystko wskazuje na to, że prowadzone działania formalne mają jedynie charakter zmian właścicielskich. Nie ma informacji o poszerzeniu działalności o np. wysypisko. Dodatkowo wysłałem e-mail do właścicieli z prośbą o uspokojenie sytuacji, jednak do dnia dzisiejszego nie uzyskałem odpowiedzi.

Kolejną sprawą, którą poruszyłem była możliwość związana z poszerzeniem drogi z Nieznanowic w kierunku Woli Wiśniowej. Po wakacjach planowane jest spotkanie z mieszkańcami i właścicielami działek, przylegających do drogi, na które już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *