4 Sesja Rady Miejskiej

4 Sesja Rady Miejskiej

8 stycznia 2015 roku odbyła się nadzwyczajna 4 Sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie. Temat był „gorący”, ponieważ dotyczył ciepła dostarczanego do miasta. Po burzliwej dyskusji ostatecznie większość radnych opowiedziała się za kontynuacją współpracy ze Stolbudem w tym zakresie.

4 sesja rady miejskiej: Dostawa ciepła dla Włoszczowy w mojej ocenie.

Sesja była na tyle nerwowa, że pozwoliłem sobie na słowo komentarza. Długo zastanawiałem się nad zajęciem odpowiedniego stanowiska w tej sprawie, ponieważ każda z decyzji niosła za sobą zarówno pozytywy jak i negatywy. Ostatecznie głosowałem „za” kontynuacją współpracy ze Stolbudem.

Prawda jest taka, że zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy tego rozwiązania według mnie mają po części racje.

Głównym motywem poparcia kierunku Stolbudu była wypowiedź Pana Burmistrza, który w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w ciepło po 1 sierpnia 2015 r., zapytał oferentów o spełnienie podstawowego warunku, postawionego w przetargu, czyli pewność w utrzymaniu ciągłości w dostarczeniu ciepła. NIESTETY żadna z firm (oprócz Stolbudu) nie dała gwarancji tego, że zdąży z realizacją wszystkich zadań formalno-prawnych i technicznych oraz rozpoczęcia dostarczanie ciepła od 1 sierpnia.

Napisałem NIESTETY, ponieważ oferta Stolbudu była bardzo ogólnikowa. Wyrażam nadzieję, że jak najszybciej radni otrzymają projekt umowy i rozpoczną się negocjacje. Negocjacje powinny uwzględniać racje zarówno oferenta, ale przede wszystkim odbiorców ciepła (mieszkańców) oraz radnych.

Pozwólcie, że odniosę się teraz do kilku ważnych kwestii związanych z ciepłem :

Stolbud monopolistą

Zgodzę się, że monopol nie jest korzystny, ale aby go wyeliminować konieczne jest posiadanie alternatywy, czyli w naszym przypadku kotłowni miejskiej. Skoro żadna z firm, która chciała budować takową kotłownie nie zagwarantowała dotrzymania terminu zdecydowałem się na taką, a nie inną decyzję.

Przypomnę tylko, że jednym z zadań URE (Urząd Regulacji Energetyki) jest dbanie o ceny ponoszone przez odbiorców ciepła. Innymi słowy żadna z firm dostarczająca ciepło nie może być monopolistą.

Co z własną kotłownią ?

Ambicje własnej kotłowni nie umierają wraz z ostatnią decyzja większości radnych. Mając zabezpieczone dostawy ciepła można rozważyć budowę własnej kotłowni (przecież umowa dzierżawy się skończy). Jednak nie jest to proste, z uwagi na opór społeczny. Na sesji byli mieszkańcy osiedla, z którym miała sąsiadować kotłownia. Nie są przeciwni jej budowie, ale raczej nie chcieli by mieć takiej budowli w sąsiedztwie. Pytanie, czy oferenci uwzględnili ewentualny opór społeczny wyznaczając lokalizację dla tej inwestycji ?!

Dostawca ciepła, a spółka gminna

Zgadzam się z tym, że spółka gminna, która organizuje przetarg, powinna dokonać rozliczenia otrzymanych propozycji. Z ofert, które spełniają określone kryteria, wybrać tę najkorzystniejszą, w oparciu o eksperckie analizy. Kolejnym krokiem powinna być prezentacja i obrona swojego stanowiska przed Radą Miejską. Chodzi mi o merytoryczne zaprezentowanie atutów danej oferty. Jak to powiedział radny Wacław Oblas „uważamy że ta oferta jest najlepsza bo …..”. Według mojej opinii należało by usprawnić ten mechanizm.

Podsumowanie

Reasumując podejmując decyzję o wsparciu kierunku Stolbudu położyłem na szalę lakoniczność oferty ze strony Stolbudu i uciekający czas oraz bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło po 1 sierpnia 2015 r. Wybrałem bezpieczeństwo! Teraz czas na etap konstrukcji oraz negocjacji umowy, korzystnej przede wszystkim dla mieszkańców Włoszczowy (najważniejszych płatników energii cieplnej w mieście).

Więcej na temat, jak przebiegała 4 sesja rady miejskiej, można przeczytać na łamach strony internetowej Urzędu Gminy Włoszczowa.

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę bardzo wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.