3 Sesja Rady Miejskiej

3 Sesja Rady Miejskiej

29 grudnia 2014 r. odbyła się kolejna, 3 sesja Rady Miejskiej, we Włoszczowie. Głównym punktem spotkania było uchwalenie budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Głównym punktem III Sesji Rady Miejskiej było uchwalenie budżetu Gminy na 2015 r. Budżet wraz z autopoprawkami został przyjęty jednogłośnie. Jednak pamiętać trzeba o tym, że niemal cały projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany i przygotowany przez radnych poprzedniej kadencji.

Już po pracach komisji, odniosłem wrażenie, że wśród koleżanek i kolegów radnych nie ma fundamentalnych podziałów. Oczywiście to może być moje subiektywne wrażenie i sytuacja może się zmienić, ale cieszę się, że możemy spokojnie prezentować i argumentować własne stanowiska.

3 sesja rady miejskiej : Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu

Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom radnym za zgłoszenie i poparcie mojej kandydatury za stanowiska V-ce Przewodniczącego Komisji Budżetu. Dodatkowo będę reprezentował gminę w Lokalnej Grupie Działania „Region Włoszczowski”. Dołożę starań, aby rzetelnie wypełniać nowe obowiązki.

Może to banalne, ale zgoda naprawdę buduję i niech to będzie moje przesłanie na nowy 2015 rok. Korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Gminy Włoszczowa szczęśliwego, pełnego sukcesów roku 2015 r.

W budżecie na 2015 r. zabezpieczono środki na kolejny etap instalacji oświetlenia na drodze w Nieznanowicach w kierunku Konieczna. Zainstalowano już 6 lamp, w 2015 r. planowana jest instalacja kolejnych 4 lamp.

Dodatkowo realizowane będą kolejne etapy modernizacji świetlicy w Rząbcu, w ramach operacji „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica”, współfinansowanego ze środków unijnych. Przy okazji, gratuluje mieszkańcom Rząbca aktywnego działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Reasumując obiecuje pełne wsparcie dla aktywnego działania, samorządnych mieszkańców.

Na tym zakończyła się 3 sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie. Więcej na temat Sesji można przeczytać na łamach strony internetowej Urzędu Gminy Włoszczowa.

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę bardzo wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.