Ostatnia sesja Rady Miejskiej 7 kadencji

Ostatnia sesja Rady Miejskiej 7 kadencji

Dziś uroczysty dzień dla Rady Miejskiej we Włoszczowie. Spotkaliśmy się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Włoszczowa po raz ostatni w 7 kadencji. Na sesji oprócz podziękowań i pożegnać był również czas na wnioski i dyskusje na temat istotnych dla mieszkańców spraw. Z tego miejsca chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim, z którymi współpracowałem dla dobra gminy i naszych miejscowości. Wyrażam nadzieję, że w kolejnej kadencji samorządowej wszyscy dołożymy starań na rzecz dobra wspólnego.

Co do samych uchwał to uchwaliliśmy m.in. wysokość opłat za zapewnienie opieki w Samorządowym Żłobku we Włoszczowie. Za zapewnienie opieki w w.w. placówce w wymiarze do 10 godzin dziennie, ustalono opłatę w wysokości 400 zł miesięcznie. Dodatkowo ustalono wysokość opłat za dodatkowe godziny (ponad 10 godzin dziennie) oraz maksymalną stawkę dziennego wyżywienia. Ostateczne ceny określone będą jednak przez kierownictwo placówki, w momencie jego powołania.

W interpelacjach poruszyłem sprawę projektu obwodnicy w odniesieniu do przecięcia planowanej w obwodnicy z drogą od Włoszczowy, w kierunku Woli Wiśniowej. W odpowiedzi na liczne pisma kierowane w tym i zeszłych latach, przez m.in. Pana Stefana Lesiaka i Starostwo Powiatowe, Burmistrza Gminy Włoszczowa oraz dodatkowo przeze mnie, w których to próbowaliśmy przekonać o słuszności budowy ronda, na przecięciu tych dróg, Zarząd Wojewódzki w Kielcach nadal optuje przy zastosowaniu skrzyżowania. Zwróciłem się ponownie więc z prośbą do Pana Burmistrza o podjęcie ponownej próby przekonania zarządcy przyszłej obwodnicy, aby jeszcze na etapie projektowania wybudowano rondo.

Na poprzedzającej sesję komisji zwróciłem się dodatkowo z wnioskami o:

  • ponowiłem wniosek o usunięcie ubytku na drodze gminnej obok cmentarza parafialnego w Koniecznie,
  • zwrócenie się do Nadleśnictwa o wycinkę, rosnących tuż przy drodze „wylotowej” z Nieznanowic do Konieczna, spadające igliwie i liście powodują dodatkowy poślizg na drodze, ponad to patrząc przyszłościowo, rozrastające korzenie mogą powodować niszczenie nawierzchni drogi,
  • prosiłem również o zwrócenie się dodatkowo do Nadleśnictwo z prośbą oraz montaż tzw. Koroblasek (odblasków instalowanych na drzewach), w dwóch miejscach (łukach) drogi Nieznanowice – Konieczno
  • prosiłem również o zwrócenie się do zarządcy drogi powiatowej o usunięcie uszkodzenia kręgu na przepuście na drodze powiatowej, przy posesji Wymysłów 15.

Dziś, czyli następnego dnia komisji udało się załatać dziurę przy cmentarzu oraz przy okazji wnioskowany wcześniej ubytek przy posesji Nieznanowice 33. Dziękuję w imieniu własnym i mieszkańców Panu Burmistrzowi oraz Naczelnikowi Włodzimierzowi Rakowi za interwencje w tych sprawach.

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *