Archiwum miesiąca Luty 2019

Sesja Rady Miejskiej

22 lutego 2019 | Autor: Michał Szafrański | Komentowanie nie jest możliwe
Na kolejnej Sesji Rady Miejskiej, podejmowaliśmy m. in. uchwały w sprawach: przyjęcia Programu wspierania rodziny, przyjęcie Programu opieki nad bezdomnym zwierzętami, uregulowań zostanie również statut drogi publicznej na Podlipiu.

Komisja budżetowa i wnioski

21 lutego 2019 | Autor: Michał Szafrański | Komentowanie nie jest możliwe
Dziś odbywały się obrady Komisji Finansowo – Budżetowa  i  Rozwoju Przedsiębiorczości Rady Miejskiej we Włoszczowie, poprzedzającą jutrzejszą Sekcje Rady Miejskiej. Na tejże komisji, w sprawach różnych podjąłem dwa tematy: termin uruchomienia ...