Wnioski o usuwanie azbestu

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2018 r, demontażu, transportu i unieszkodliwiania bądź transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wniosek wraz z załącznikami można składać w dnia od 1.12.2017 do 15.01.2018 r. w pokoju nr 36, na II piętrze Urzędu Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z dotacji budżetu powiatu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012 – 2032″.

azbest

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, każda osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą ma obowiązek przedłożenia do Burmistrza informacje o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, w terminie do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój 36, tel. 39 42 669 wew. 143.

Michał Ślęzak

Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kategoria: Ogłoszenia

Komentowanie wyłączone.


Przeczytaj poprzedni wpis:
Szanowny Rolniku Pamiętaj

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co...

Zamknij