Wnioski do samorządowych budżetów

Wnioski do samorządowych budżetów

Wrzesień to miesiąc zebrań wiejskich, ale również czas budowania budżetów samorządowych, zarówno w Gminie Włoszczowa jak i Powiecie Włoszczowskim. Wsłuchując się w głos mieszkańców, przelałem go na papier i złożyłem w formie wniosków do budżetów : Starostwa Powiatowego jak i Gminy Włoszczowa.

W nawiązaniu do spotkań i rozmów z mieszkańcami Woli Wiśniowej zwróciłem się z prośbą do Starostwa Powiatowego o zabezpieczenie środków na budowę drogi przez wieś, wraz z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia. Sprawa była przedmiotem nie tylko moich wniosków w latach poprzednich, ale i zebrań wiejskich czy niedawnego spotkania z Panem Starostą na tzw. „gruncie”.

Kolejną sprawą w Woli Wiśniowej jest droga w kierunku posesji 123 G i 124 G. O wsparcie tej inwestycji poprosiłem również Pana Burmistrza Gminy Włoszczowa. We wniosku kierowanym do Starostwa we Włoszczowie nie mogłem zapomnieć również o drodze powiatowej Ludynia-Wymysłów. Wielokrotnie apelowałem o budowę tej drogi. To jedna z najgorszych dróg powiatowych.

Po Starostwie udałem się z wnioskiem do Urzędu Gminy Włoszczowa.  W nawiązaniu do zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Rząbiec, zwróciłem się z prośbą o zabezpieczenie środków na remont schodów w świetlicy wiejskiej w Rząbcu. Aktualnie wchodzenie do świetlicy jest utrudniony z uwagi na odpadające elementy schodów. Zebranie wiejskie zabezpieczyło środki na zapewnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż nowobudowanej drogi. W tym momencie nie ma tam oświetlenia. W związku z tym prosiłem o zabezpieczenie środków na wykonanie projektu i montaż lamp.

W związku z zebraniem wiejskim, które odbyło się 19 września 2021 w Nieznanowicach i dotyczącym planów poszerzenia drogi z Nieznanowic w kierunku Woli Wiśniowej, poprosiłem o zabezpieczenie środków na podziały geodezyjne oraz poszerzenie tej drogi, wraz z budową chodników, oświetlenia ulicznego oraz progów zwalniających. Poszerzenie drogi było przedmiotem wniosków w latach poprzednich. Wąski, cienki pas drogi z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. Nie jest możliwe swobodne minięcie się dwóch aut osobowych, nie mówiąc o autobusie czy samochodzie ciężarowym. Na tym odcinku rok rocznie powstają nowe domu jednorodzinne (aktualnie kilkanaście budynku – na różnym etapie realizacji). Poszerzenie drogi wpłynęłoby na bezpieczeństwo osób poruszających się drogą, jak również mieszkających przy drodze.

Proszę o wymianę zapadniętych kręgów/przepustów drogowych przy posesji w Nieznanowicach. Uszkodzone kręgi uniemożliwiają swobodne odprowadzenie wody z drogi i odprowadzenie jej niżej do rowu, przy drodze wojewódzkiej.

Mieszkańcy Rząbca, Wymysłowa i Nieznanowic (Prządzów) wdzięczni za realizowaną dokumentację projektową wodociągu dla tych miejscowości, proszą o budowę wodociągu na tym terenie. Mieszkańcy tych miejscowości są ostatnimi, gdzie nie ma nawet projektu budowy wodociągu, dlatego zasadne byłoby podjęcie działań zmierzających do szybkiego umożliwienia wszystkich mieszkańcom gminy dostępu do sieci wodociągowej.

Ponadto mieszkańcy sołectw Nieznanowice, Rząbiec i Wymysłów proszą o podjęcie kroków w celu opracowania dokumentacji kanalizacji dla tych miejscowości, tak aby można było aplikować o dofinansowanie kanalizacji również dla Naszych miejscowości. W tym momencie mimo że wspomniani mieszkańcy mieszkają w pobliżu sieci w Woli Wiśniowej, czy Włoszczowie, nadal nie mają dostępu do miejskiego systemu kanalizacji.

Poniższej prezentuje treść odpowiedzi jakie nadesłało Starostwo Powiatowe we Włoszczowie w sprawach ujętych w powyższym wniosku:

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *