Wniosek do budżetu na 2023 rok

Wniosek do budżetu na 2023 rok

W związki z planowaniem przyszłorocznego budżetu, zwróciłem się do Gminy Włoszczowa z wnioskiem o wsparcie inwestycji i projektów planowanych do realizacji na terenach sołectw: Nieznanowice, Rząbiec oraz Wymysłowa. Poniższe sprawy były przedmiotem dyskusji podczas zebrań wiejskich w powyższych miejscowościach oraz bezpośrednich rozmów z mieszkańcami.

RZĄBIEC

W nawiązaniu do zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Rząbiec, zwracam się z prośbą o zabezpieczenie środków na remont schodów i opaski z kostki wokoło świetlicy wiejskiej w Rząbcu. Aktualnie wchodzenie do świetlicy jest utrudniony z uwagi na odpadające elementy schodów. Dodatkowo uszkodzenia kostki w opasce wokół budynku sprawiają, że w piwnicy świetlicy stale znajduje się woda, a w budynku nie można sobie poradzić z wilgocią. Problem dostrzegła również Komisja Rewizyjna, która w roku 2022 kontrolowała sołectwo Rząbiec i rozwiązanie kwestii zalewania piwnic budynku umieściła w swoim raporcie pokontrolnym.

Zebranie wiejskie zabezpieczyło środki na zapewnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi prowadzącej do posesji Rząbiec 83. W ubiegłym roku zebranie wiejskie zabezpieczyło środki na wykonanie dokumentacji projektowej na ten odcinek oświetlenia. W przyszłym roku mieszkańcy proszą o wykonanie oświetlenia, przynajmniej przy posesjach, które już teraz stoją przy wspomnianej drodze, a które teraz nie mają żadnego oświetlenia.

Proszę również o poprawę drożności rowów w pasie drogi gminnej w Rząbcu (prowadzącej do zbiornika wodnego Budko). Sprawa była kilkukrotnie poruszana w rozmowach z zainteresowanymi mieszkańcami. We wrześniu 2022 odbyło się spotkanie „na gruncie” z Panem Naczelnikiem Włodzimierzem Rakiem. Proszę o rozwiązanie tego problemu.

NIEZNANOWICE

W nawiązaniu do zebrania wiejskiego, które odbyło się 19 września 2021 w Nieznanowicach i dotyczyło planów poszerzenia drogi z Nieznanowic w kierunku Woli Wiśniowej, proszę o zabezpieczenie środków na poszerzenie tej drogi, wraz z budową chodników, oświetlenia ulicznego oraz progów zwalniających. Odcinek drogi był przedmiotem wniosków w latach poprzednich. Wąski, cienki pas drogi z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. Nie jest możliwe swobodne minięcie się dwóch aut osobowych, nie mówiąc o autobusie czy samochodzie ciężarowym. Na tym odcinku rok rocznie powstają nowe domu jednorodzinne (aktualnie kilkanaście budynku – na różnym etapie realizacji). Poszerzenie drogi wpłynęłoby na bezpieczeństwo osób poruszających się drogą, jak również mieszkających przy drodze.

Proszę również o dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci – przy budynku świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach. Podczas wrześniowego zebrania wiejskiego, poświęconego podziałowi funduszu sołeckiego na rok 2023 – mieszkańcy jedno z zadań do realizacji wskazali właśnie budowę placu zabaw. Na terenie Nieznanowic nie ma takiego obiektu, a dzieci jak wynika z analiz demograficznych gminy mamy dużo. Lokalizacja przy altanie i boisku do piłki siatkowej i nożnej stanowiłoby uzupełnienie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców.

Ponownie zwracam się z prośbą o wymianę zapadniętych kręgów/przepustów drogowych przy posesji Nieznanowice 3. Uszkodzone kręgi uniemożliwiają swobodne odprowadzenie wody z drogi i odprowadzenie jej niżej do rowu, przy drodze wojewódzkiej.

Mieszkańcy Rząbca, Wymysłowa i Nieznanowic (Prządzów) wdzięczni za realizowaną dokumentację projektową wodociągu dla tych miejscowości, proszą o budowę wodociągu na tym terenie. Mieszkańcy tych miejscowości są ostatnimi, gdzie nie ma wodociągu, dlatego zasadne byłoby podjęcie działań zmierzających do szybkiego umożliwienia wszystkich mieszkańcom gminy dostępu do sieci wodociągowej.

Ponadto mieszkańcy sołectw Nieznanowice, Rząbiec i Wymysłów proszą o podjęcie kroków w celu opracowania dokumentacji kanalizacji dla tych miejscowości, tak aby można było aplikować o dofinansowanie kanalizacji również dla Naszych miejscowości. W tym momencie mimo że wspomniani mieszkańcy mieszkają w pobliżu sieci w Woli Wiśniowej, czy Włoszczowie, nadal nie mają dostępu do miejskiego systemu kanalizacji.

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Zaciekawił Cię ten materiał ? Polub mój profil na Facebooku, a nie ominie Cię nowa lokalna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *