Dziękuję za ponowny wybór na sołtysa

Pięknie dziękuje mieszkańcom obecnym na zebraniu wiejskim dotyczącym wyboru sołtysa sołectwa Nieznanowice za ponowny wybór mojej skromnej osoby na tą zaszczytną funkcję. Dziękuję wszystkim mieszkańcom,

Więcej