Drzewa przy drodze w kierunku Rząbca

W nawiązaniu do rozmowy z Panem Sołtysem Sołectwa Rząbiec – Panem Marianem Kościołkiem w dniu dzisiejszym (tj. 29-02-2016 r.) złożyłem pismo do Zarządu Dróg Powiatowych

Więcej