Sesja nr 13

Sesja nr 13

W dniu 15 lutego 2016 r. odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej we Włoszczowie. Uchwaliliśmy m.in: wstępną lokalizację dodatkowych przystanków na terenie Gminy oraz program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt. Rada Miejska podjęła również stanowisko w sprawie integralności Województwa Świętokrzyskiego.

Na początku została zaprezentowana przez mapa zagrożeń dla Powiatu i Gminy Włoszczowa opracowana przez Powiatową Komendę Policji we Włoszczowie.

Uchwalono wstępną lokalizację dla 10 dodatkowych przystanków na terenie Gminy Włoszczowa m.in.:

PRZY DROGA POWIATOWYCH

Rząbiec – przy posesji 51 – lewy

Rząbiec – przy posesji 55 – prawy

Wymysłów – przy posesji 5 – lewy

Wymysłów – na przeciw posesji 6 – prawy

PRZY DROGACH GMINNYCH

Nieznanowice (Martylnik) – na przeciw posesji 22 – lewy

Nieznanowice (Martylnik) – przy posesji 22 – prawy

Nowe lokalizację przystanków mają skrócić drogę dzieci na przystanek, czy zwiększy się ich bezpieczeństwo. Wstępne usytuowanie przystanków zostało wybrane przez gminną komisje, która wizytowała wszystkie wskazane lokalizacje.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz umowy o współpracy zakładają, że świadczenie usług w zakresie zapewnienia całodobowej opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Włoszczowa wykonuje Gabinet Weterynaryjny REKSIO Grzegorz Bębas, ul. Strażacka 15.

Wszelkiego rodzaju przypadki kolizji z udziałem zwierząt bezdomnych można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu: (41) 39 42 361 wew. 114 lub bezpośrednio do lekarza weterynarii, kontakt tel. 784 979 012.

Wykonawcą świadczącym usługi wyłapywania i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym oraz ich przewiezieniem do schroniska jest firma Baros Maciej Glijer, Suchedniów, ul. Berezów 76D, 26-130 Suchedniów, kontakt tel. (41) 25 44 220.

Ponadto zawarto umowę z Panem Stanisławem Hartwigiem, zam. ul. Ks. Biernackiego 17; 29-100 Włoszczowa, tel. 692 364 361 lub (41) 39 42 706 prowadzącym Punkt Zbiórki Padliny przy ul. Przedborskiej 87 we Włoszczowie, na zbieranie, tymczasowe przechowywanie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt gospodarskich lub bezdomnych w szczególności: bydła, koni, trzody chlewnej, owiec, kóz oraz zwłok innych zwierząt zwanych „padliną” z terenu Gminy  Włoszczowa.

Z dniem wejścia w życie Uchwały Nr XIII/128/16 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2016 rok” mieszkaniec Gminy Włoszczowa będzie mógł skorzystać z dofinansowania w wysokości 75% kosztów zabiegów sterylizacji bądź kastracja psa lub kota. Wniosek o dofinansowanie wraz z oświadczeniem dotyczącym wykonania zabiegu można pobrać ze strony internetowej UG Włoszczowa lub w pokoju nr 34. Zabieg kastracji lub sterylizacji w ramach dofinansowania można wykonać wyłącznie w Gabinecie Weterynaryjnym REKSIO.

Na sesji podjęliśmy również Uchwałę poparcia integralności Województwa Świętokrzyskiego.

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *