Program 500+ na dziecko – POMOC

Program 500+ na dziecko – POMOC

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku startujemy Program 500+. Wnioski można składać do 1 lipca. Wniosek będzie można pobrać w:

 • szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Włoszczowa,
 • siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
 • Środowiskowym Domu Samopomocy we Włoszczowie, os. Broniewskiego 7a,
 • ze strony www.ops-wloszczowa.pl – zakładka Program 500+.

Wnioski przyjmowane będą:

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14; kwiecień-czerwiec 2016r. w godz. 7:30 – 18:00,
 • w Środowiskowym Domu Samopomocy. os. Broniewskiego 7a; kwiecień-czerwiec 2016r. w godz. 10:00 – 18:00,
 • za pośrednictwem internetu https://empatia.mpips.gov.pl/ w takim przypadku wymagany będzie profil zaufany lub elektroniczny.

Wzór wniosku można również pobrać ze strony www.program500plus.pl/files/wzor-wniosku-500-zl-na-dziecko-program-500-plus.pdf

10 marca wybrałem się do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie (obok budynku Urzędu Gminy). Pobrałem kilkanaście wniosków dla mieszkańców i uzyskałem informacje na temat możliwości skorzystania z Programu. Głównym problemem może być ustalenie czy danej rodzinie przysługuje świadczenie na pierwsze dziecko. W takim przypadku trzeba określić maksymalny dochód, nie przekraczający 800 zł na jednego członka rodziny:

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:

 • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
 • zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych,
 • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
 • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody z tytułu świadczeń rodzinnych, dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód na członka rodziny oznacza w tym przypadku przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze. Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana uzyskiwanego dochodu mająca wpływ na prawo do świadczenia, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tym fakcie organ wypłacający. W przypadku gdy na skutek zwiększonego dochodu nastąpi utrata prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie przysługiwał od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (źródło : www.program500plus.pl/kryterium-dochodowe.html).

W celu określenia wysokość dochodu na członka rodziny polecam udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Proszę o zabranie ze sobą PIT 36, PIT 37. Sympatyczne panie określą poziom tego dochodu i będzie wszystko jasne – jeśli chodzi o pierwsze dziecko.

Informację w sprawie Programu Rodzina 500+ można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, tel. 41 3944009 lub 41 3943261 wew. 30

Polecam również portal www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Szukasz wsparcia radnego ? Zapraszam do kontaktu 514 350 310 i śmiałego komentowania tego materiału…

Michał Szafrański
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

Jeżeli polubisz mój profil na Facebooku, będę wdzięczny, a Ciebie nie ominie kolejna, ważna informacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *