32 Sesja Rady Miejskiej

Komentowanie nie jest możliwe

Ostatnia sesja każdego roku, zawsze ma uroczysty charakter. Tym razem rozpoczęliśmy ją od podziwiania występu jasełkowego w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 2, które na wszystkich zgromadzonych zrobiło wrażenie. Następnie przyszedł czas na niezwykłe ważne Uchwały. Przyjęliśmy m.in. Budżet na 2018 rok, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz Wieloletni Program Gospodarowania …


Nagroda Starosty Włoszczowskiego

Komentowanie nie jest możliwe

Pragnę serdecznie podziękować za wyróżnienie i przyznaną mi nagrodę Starosty Włoszczowskiego, za osiągnięcia sportowe oraz działalność na rzecz sportu.


Wniosek do budżetu Powiatu Włoszczowskiego

Komentowanie nie jest możliwe

Po otrzymaniu odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego oraz sugestii płynącej w tej odpowiedzi, skierowałem wniosek do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, z prośbą o wykonanie drogi powiatowej w z Wymysłowa w kierunku Ludyni oraz przepustów na drodze powiatowej w Rząbcu.


4 Parlament Europejski Osób Niepełnosprawnych

Komentowanie nie jest możliwe

6 grudnia miałem przyjemność reprezentowania Polski i Województwa Świętokrzyskiego na 4 Parlamencie Europejskim Osób Niepełnosprawnych w Brukseli. W obradach uczestniczyło blisko 800 osób związanych ze środowiskiem niepełnosprawnych, reprezentujących kraje członkowskie Unii. Wieczorem miałem również przyjemność wspólnie z kielecką delegacją uczestniczyć w Gali wręczenia miastu Kielce, nagrody Europejskiego Miasta Sportu 2018.


Rząbiec wygrał grant Fundacji Tesco

Komentowanie nie jest możliwe
  • 5 grudnia 2017
  • Autor: Michał Szafrański
  • Rząbiec

Ogromne gratulacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rząbiec, które zwyciężyło w konkursie grantowym Fundacji Tesco. Kwota 5 tysięcy złotych pozwoli stworzyć ekologiczny zakątek w Rząbcu i zagospodarować plac w obok świetlicy, poprzez m.in. zasianie trawy, instalację ławek, montaż tablic edukacyjnych o tematyce: pszczoły i inne owady pożyteczne, urządzenie rabat, nasadzenia drzew i roślin miododajnych, ustawienie domków dla owadów wykonanych …


Wnioski o usuwanie azbestu

Komentowanie nie jest możliwe
  • 1 grudnia 2017
  • Autor: Michał Szafrański
  • Ogłoszenia

Burmistrz Gminy Włoszczowa ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2018 r, demontażu, transportu i unieszkodliwiania bądź transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wniosek wraz z załącznikami można składać w dnia od 1.12.2017 do 15.01.2018 r. w pokoju nr 36, na II piętrze Urzędu Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14.


Szanowny Rolniku Pamiętaj

Komentowanie nie jest możliwe

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.


30 Sesja Rady Miejskiej

Komentowanie nie jest możliwe

W piątek, 8 listopada, odbyła się 30 sesja Rady Miejskiej. Wśród poruszanych tematów pojawiły się między innymi kwestie, powołania Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie, organizacji wspólnej obsługi kasowej, czy lokalizacji nowych przystanków.


Bezpieczniej i ekologiczniej

Komentowanie nie jest możliwe

W Nieznanowicach ukończony został kolejny etap budowy chodnika, w kierunku Woli Wiśniowej. Pragnę podziękować władzom Gminy, że zdecydowano się zwiększyć dofinansowanie budowy, a tym samym wykorzystać całą gromadzoną w latach poprzednich kostkę – już w tym roku. Gmina Włoszczowa zadbała również o estetykę i przyjaźniejsze środowisku pokrycie dachu budynku w Nieznanowicach, którym zarządza.


Wniosek do Pani Wojewody

Komentowanie nie jest możliwe

Dziś odwiedziłem Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach i złożyłem wniosek skierowany do Pani Wojewody Agaty Wojtyszek wniosek o wsparcie finansowe dokończenia drogi powiatowej, na odcinku Wymysłów – Ludynia. W mojej ocenie sytuacja na tej drodze niesie znamiona klęsk żywiołowych (konkretnie wody podczas opadów deszczu). Potrzebę budowy tej drogi, wraz z niezbędnym odwodnieniem potęgują podpisy mieszkańców (w liczbie 378!) oraz 48 …