Dofinansowanie do wymiany pieców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Bliższych informacji można zaczerpnąć pod numerem telefonu 41 36 61 512. Poniżej znajdziesz Regulamin Programu, który znajdziesz na również na stronie WFOŚiGW www.wfos.com.pl

Pełny tekst ogłoszenia o naborze, celach i warunkach uzyskania dotacji i dofinansowania najdziesz na:

www.wfos.com.pl/images/dzialalnosc_funduszu/aktualnosci/2018/czyste%20powietrze/ogloszenie_o_naborze.pdf

Dziś napiszę o tym kto może otrzymać dofinansowanie i terminach w jakich można składać wnioski.

zdjecie_rodzina9

Beneficjentami są osoby fizyczne:

  1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
  2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Kielcach, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW) https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu,  b. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.  Na portalu znajdziesz dodatkowe informacje na temat programu.

W razie pytań powtórzę numer Kieleckiego Urzędu 41 36 61 512

michal-szafranski-euUdanego dnia
Michał Szafrański

Jeżeli spodobał Ci się artykuł, kliknij Lubię to! i podziel informacją się ze znajomymi…

Chcesz być na bieżąco ? Odwiedzaj www.michalszafranski.eu

Kategoria: Gmina Włoszczowa, Powiat Włoszczowski

Komentowanie wyłączone.


Przeczytaj poprzedni wpis:
Paragedon 2018 w Kielcach

Serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Projekt Świętokrzyskie, za zaproszenie na II Paragedon, czyli Świętokrzyski Festiwal Aktywności Ruchowej Osób Niepełnosprawnych. Była to rewelacyjna...

Zamknij