Informacja

Komentowanie nie jest możliwe

Burmistrz Gminy Włoszczowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


Obrady Rady Pożytku Publicznego

Komentowanie nie jest możliwe

25 października 2016 uczestniczyłem w obradach Rady Pożytku Publicznego. Dzisiejsze spotkanie dotyczyło zaopiniowania Programu Współpracy Gminy Włoszczowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi układa się coraz lepiej, stąd zwiększony budżet na realizacje zadań zleconych w stosunku do roku poprzedniego. Pojawiła się również szansa uzyskania nieoprocentowanej pożyczki na rzecz realizacji zadań z udziałem funduszy zewnętrznych w …


Dziękuję za wparcie

Komentowanie nie jest możliwe

Serdecznie dziękuje wszystkim za wsparcie w Konkursie Echa Dnia. Zwycięstwo zobowiązuje! Cieszę się, że moja aktywność na polu samorządowej pracy została zauważona. Wiele się udało, jeszcze wiele pracy przede mną … a w zasadzie przed Nami. Razem możemy więcej i działamy dalej …


Wniosek ws. oznakowania dojazdu do posesji

Komentowanie nie jest możliwe

Biorąc pod uwagę tematy poruszany na ostatnich zebraniach wiejskich w Nieznanowicach i Rząbcu, jednym z głównych przedmiotów wniosku złożonego 29 września 2016 do Urzędu Gminy była sprawa montażu tablic informacyjnych, ułatwiających dojazd do konkretnych posesji nazwą miejscowości i numerami posesji, do których prowadzi dana droga. Problem oznakowania dróg do przysiółków danych miejscowości występuje nie tylko na terenie sołectw Nieznanowice, Rząbiec …


XX Sesja Rady Miejskiej

Komentowanie nie jest możliwe

Za nami XX Sesja Rady Miejskiej. Podczas jej obrad uczciliśmy pamięć śp. ks. bp Mieczysława Jaworskiego. Sylwetkę Honorowego Obywatela Włoszczowy wspominał ks. prałat  Zygmunt Pawlik, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie. Wśród przyjętych uchwał znalazły się m.in. program ochrony środowiska dla gminy Włoszczowa na lata 2016-2019 oraz plan gospodarki niskoemisyjnej. Jednogłośnie przyjęliśmy również decyzje o sprzedaży budynku na tzw. Górce …


Włoszczowskie Targi Runa Leśnego

Komentowanie nie jest możliwe

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne serdecznie zaprasza na Włoszczowskie Targi Runa Leśnego, które odbędą się 18 września 2016 r. na terenie Powiatowego Centrum (Koniecpolska 42, Włoszczowa). Start o 15.00. W programie m.in. występy młodzieży, zespołów ludowych, występ zespołu PLUS MINUS. Gwiazdą targów będzie występ zespołu Baciary. Dodatkowo będzie można podziwiać piękne stoiska, które będą rywalizować miano tego najładniejszego. Spotkajmy się w niedzielę …


Warsztaty dla Seniorów

Komentowanie nie jest możliwe

Centrum Aktywności Lokalnej Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju oraz Gmina Włoszczowa zapraszają, 14 września 2016 r. (środa) chętnych seniorów na warsztaty, których celem jest poznanie funkcjonowania samorządu i udział w pracach przyszłej Gminnej Rady Seniorów. Początek spotkania godzina 15.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy (sala nr 45).


Stop Oszustom

Komentowanie nie jest możliwe

Za nami spotkania z przedstawicielami Policji – dzielnicowymi, których przedmiotem jest poinformowanie mieszkańców o możliwych zagrożeniach z tytułu osób, oszukujących metodą na tzw. „wnuczka czy policjanta”. Przy okazji czwartkowego spotkania w Nieznanowicach z Panem Dzielnicowym asp. Adamem Ciesielskim oraz xxxxx chciałbym podzielić się praktycznymi radami, którymi podzielili się z nami stróże prawa.


Spartakiada 2016

Komentowanie nie jest możliwe

Serdecznie dziękuje za zaproszenie na kolejną już Włoszczowską Spartakiadę. Widząc tylu pasjonatów sportowej rywalizacji, mimo przeciwności potwierdza się maksyma, że sport ma wiele oblicz. Spotkanie w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym było również okazją do prezentacji pchnięcia kulą z pozycji siedzącej i … do zobaczenia za rok.


II Pielgrzymka Rowerowa Samorządowców i Mieszkańców Ziemi Włoszczowskiej

Komentowanie nie jest możliwe

Dziś miałem okazję uczestniczyć w II Pielgrzymce Rowerowej Samorządowców i Mieszkańców Ziemi Włoszczowskiej do Gidel. Niezwykle aktywne i duchowe przeżycie tego dnia. Pielgrzymi wspaniali, pogoda świetna, a Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach radowała dusze swym dostojeństwem. Dziękujemy również za duchowe wsparcie na szlaku Księdzu Proboszczowi Leszkowi Dziwoszowi.